Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Kątach

Dom Pomocy Społecznej w Kątach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Kątach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Adamiec.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 25 799 19 07

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Małgorzata Witowska - Dyrektor
 • Adres: Dom Pomocy Społecznej w Kątach
  Kąty 22, 05-332 Siennica
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 25 799 19 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Na terenie DPS Kąty znajduje się 1 budynek mieszkalny.
 • Wejście do budynku mieszkalnego oraz rehabilitacji zapewnia podjazd dla wózków inwalidzkich oraz dwustopniowy szeroki podest wyłożony kostką.
 • Pomocą osobom niepełnosprawnym służy personel medyczny, terapeutyczny, opiekuńczy oraz administracja,
 • Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest obsługa na parterze budynku,
 • Brak tłumacza PJM,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych
 • Do budynku można wchodzić z psem asystującym,
 • Łazienki/toalety w  budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • Korytarze wyposażone są w poręcze  dla osób niepełnosprawnych,
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku mieszkalnego są oznakowane i posiadają niezależne oświetlenie ewakuacyjne,
 • Na terenie DPS w Kątach znajduje się parking z dużą dostępnością miejsc,
 • Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@dps-katy.pl

Deklaracja dostępności