Edukacja

Mieszkańcy naszego Domu realizujący obowiązek szkolny objęci są kształceniem w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie. Część z nich, ze względu na stan zdrowia, objętych jest zajęciami indywidualnymi na terenie naszego Domu. Pracujący z uczniami nauczyciele, realizują Indywidualne Programy Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych, które ukierunkowane są na:

 • nawiązywanie kontaktów społecznych
 • kształtowanie sposobu komunikowania się
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie motoryki małej i dużej
 • wdrażanie do osiągania samodzielności i samoobsługi
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
 • naukę celowego działania

Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, realizujący podstawę programową adekwatną do aktualnego etapu edukacji, ukierunkowani są na rozwój i kształcenie takich sfer jak:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • zajęcia rozwijające kreatywność
 • zajęcia kształtujące komunikację
 • zajęcia pielęgnacyjno-porządkowe

Uczestnicy zajęć korzystają z Sali Doświadczania Świata, a w codziennej pracy wykorzystywany jest sprzęt multimedialny z dostępem do internetu. Dzieci i młodzież uczestniczą również w wycieczkach, w życiu społeczności szkolnej oraz naszego Domu, poprzez udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych oraz zawodach sportowych.

 

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@dps-katy.pl

Deklaracja dostępności