Działalność

Działalność Domu obejmuje:

Usługi w zakresie potrzeb bytowych:

 • miejsce zamieszkania
 • wyżywienie i organizacja posiłków
 • posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza
 • utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych 

Usługi opiekuńcze:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • całodobowa opieka pielęgnacyjna i opiekuńcza
 • niezbędna pomoc w załatwianiu spraw codziennych

Usługi wspomagające:

 • umożliwianie udziału w terapii zajęciowej
 • zabiegi rehabilitacyjno - usprawniające
 • umożliwianie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych
 • organizacja świąt i uroczystości okazjonalnych
 • różnorodne formy uspołeczniania mieszkańców

Usługi pracy socjalnej:

 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych
 • pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem mieszkańca
 • udzielanie informacji o świadczeniach i dostępnych formach pomocy

Usługi edukacyjne:

 • zapewnianie kształcenia specjalnego do 25 roku życia

Pomoc psychologiczna:

 • udzielanie wsparcia w procesie adaptacji
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
 • indywidualne konsultacje dla mieszkańców

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@dps-katy.pl

Deklaracja dostępności