Jak zamieszkać

Do domu pomocy społecznej kieruje się, a następnie umieszcza osobę wymagającą całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania tej osoby.

  1. Wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Kątach składa osoba, której umieszczenie dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania tej osoby. 
  2. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kątach wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania.
  3. Po wydaniu decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim wydaje decyzję o umieszczeniu osoby kierowanej w Domu Pomocy Społecznej w Kątach.
  4. Termin przyjęcia mieszkańca ustala się z Dyrektorem Domu.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@dps-katy.pl

Deklaracja dostępności