Blue

Logotypy: Unia Europejska, Rzeczypospolita Polska, Fundusze Europejskie

O Domu

Dom Pomocy Społecznej w Kątach powstał w 1975 roku jako placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W 2012 roku rozszerzono typ Domu i mogą w nim zamieszkiwać również dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Placówka mieści się w zabytkowym, dziewiętnastowiecznym dworku położonym w samym centrum malowniczego parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Lokalizacja Domu stwarza optymalne warunki życia i terapii mieszkańców pod względem przyrodniczym i klimatycznym.

W  dniu 10 czerwca 2008 roku oddano do użytku nową, mieszkalną część Domu. Powstał nowoczesny kompleks przeznaczony dla 50 mieszkańców, przystosowany do całodobowej opieki, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku.

Dom spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 58.

Średni koszt utrzymania mieszkańca od dnia 1 marca 2024 roku wynosi 7 724 zł - Zarządzenie nr 6/24 Starosty Mińskiego z dnia 15 lutego 2024 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją nr 2482 (Dz. Urz. Woj. Maz. 2024. 2482).   

Dom Pomocy Społecznej w Kątach, Kąty 22, 05-332 Siennica, prowadzony jest przez Powiat Miński z siedzibą:
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Tadeusza Kościuszki 3, tel. 25/759 87 00, fax 25/759 87 02.

Galeria

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@dps-katy.pl

Deklaracja dostępności