Status prawny

Dom Pomocy Społecznej w Kątach działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.),  Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kątach nadanego uchwałą Nr XXXI/273/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kątach, zmienionego uchwałą Nr VIII/86/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2011 r. oraz uchwałą Nr XLVI/517/24 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 marca 2024 r., Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kątach oraz innych przepisów mających zastosowanie w działalności jednostki.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@dps-katy.pl

Deklaracja dostępności