Zasady odpłatności za pobyt

 

  1. Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  wnoszą:
  • mieszkaniec - do 70% wysokości swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.
  1. Opłatę mogą wnosić także inne osoby, na podstawie odrębnej umowy z gminą.
  2. Mieszkaniec DPS nie ponosi opłat za okres nieobecności nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku małoletniego mieszkańca DPS - za okres jego nieobecności nie przekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.

 

 

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@dps-katy.pl

Deklaracja dostępności